بلوغ عاطفی و ازدواج

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔔📃 با کسی که به بلوغ عاطفی نرسیده ازدواج نکنید.   ✍️ کسی که به این بلوغ رسیده باشد می تواند احساساتش را کنترل، ابراز و مدیریت کند. کجا باید بخندم، کجا باید گریه کنم، کجا باید داد بزنم، کجا باید اشک بریزم، می تواند در شرایط حاد و بحرانی خودش را کنترل کند و …

بلوغ عاطفی و ازدواج ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید