رسیدن به خواسته

✅ اهداف را بنویس تا تبدیل به واقعیت بشه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهداف را بنویس تا تبدیل به واقعیت بشه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هدفهایتان را بنویسید و بر حسب اهمیت خواسته تان اولویت بندی کنید. 💛 هر چه با جزییات بیشتر بنویسید خواسته تان واضحتر و ارتعاشی که میفرستید عالیتر است این طور به خلقت هستی اعلام می کنید که دقیقا چه می خواهید. 💖 مانند لیستی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهداف را بنویس تا تبدیل به واقعیت بشه بیشتر بخوانید »

✅ چطور هر چیزی را سریع بدست بیاوریم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور هر چیزی را سریع بدست بیاوریم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 خداوند استعدادی را به ما داده است به نام تصور ذهنی که ما بدون داشتن خانه و ماشین و سایر چیزهای دلخواسته آن احساس داشتن آن چیز را در خود احساس کنیم و لذت درونی و حظ را به شکلی که انگار ما صاحب آن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور هر چیزی را سریع بدست بیاوریم؟ بیشتر بخوانید »