راز ثروت

اسرار ثروتمندان 9

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 9   🌳 آدمهای ثروتمند از مشکلات خود بزرگتر هستند. آدمهای فقیر از مشکلات خود کوچک تر هستند. ثروتمند شدن مثل سفری است پر از پیچ و خم، راههای انحرافی و موانع.   🌸 جاده ای که به سمت ثروت می رود پر از چالش است و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 9 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 6

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 6   🌳 افراد ثروتمند، ثروتمندان و افراد موفق دیگر را ستایش می کنند.   🌸 افراد فقیر، از آدمهای ثروتمند بیزار و متنفر هستند. آدمهای فقیر اغلب با تنفر، حسادت و غبطه به افرادی که موفق هستند نگاه کرده و اینطور می گویند: آنها خیلی خوش

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 6 بیشتر بخوانید »

اسرار ثروتمندان 5

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺 اسرار ذهنی ثروتمندان   🌼 باور شماره 5   🌳 آدمهای ثروتمند بر روی فرصتها تمرکز می کنند. آدمهای فقیر بر روی موانع تمرکز می کنند.   🌸💖 آدمهای ثروتمند زیادشدن فرصتها را می بینند و آدمهای فقیر کم شدن آنها را می بینند. آدمهای ثروتمند روی پاداش ها و میوه ای که بدست

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اسرار ثروتمندان 5 بیشتر بخوانید »