✅ چرا بعضی افراد از قانون جذب نتیجه نمیگیرند؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا بعضی افراد از قانون جذب نتیجه نمیگیرند؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 🚀 ذهن ناهشیار میلیون ها برابر قوی تر🦾 از ذهن هوشیار است.🛰 😎👈 اگر ذهن ناهوشیار با خواسته‌‌‌های ذهن هوشیار ناهماهنگی نداشته باشد هیچ مسئله‌ای نیست، چون در این شرایط قانون جذب به صورت خودکار عمل می‌کند و هیچ نیازی نیست کاری کنید که قانون […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا بعضی افراد از قانون جذب نتیجه نمیگیرند؟ بیشتر بخوانید »