دام های کنکور

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دام های کنکور     🔅 دام اول: تست های کنکور سال قبل رو نزن، هدر میشه! 👈 این جمله ی غلط خیلی بین کنکوری ها رایجه: ” تست های کنکور های سال قبل رو الان نزن، هدر میشه، بذار بعدا بزنی که تکراری نشه” ✅ بچه ها! شما از همین الان باید تست های […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دام های کنکور بیشتر بخوانید »