✅ داستان موفقیت+فرصت شناس باش!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ داستان موفقیت+فرصت شناس باش! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 در کشور چین، دو مرد روستایی می خواستند برای یافتن شغل به شهر بروند. یکی از آنها میخواست به شانگهای برود و دیگری به پکن. 🟡 اما در سالن انتظار قطار، آنان برنامه خود را تغییر دادند زیرا مردم می گفتند که شانگهایی ها خیلی زرنگ هستند و …

✅ داستان موفقیت+فرصت شناس باش! ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید