تمرین های عملی خوزه سیلوا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

   تمرينات ريلاكس و رفتن به سطح آلفای مغز (تمرين ريلاكس نقطة آغازين متد سيلوا به شمار می رود.)     اگر شما آماده باشيد، می توانيد به ترتيب زير تمريناتتان را شروع كنيد:  فردا صبح پس از بيداری از خواب به حمام برويد و پس از استحمام، دوباره به بسترتان باز گرديد. (ساعت خود […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تمرین های عملی خوزه سیلوا بیشتر بخوانید »