خودپذیری

✅ ترفندهایی برای اینکه همیشه خودتان باشید!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ترفندهایی برای اینکه همیشه خودتان باشید! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 برای رسیدن به آرامش ذهنی و عاطفی باید خودتان را بپذیرید، دوست داشته باشید و همیشه خودتان باشید.   ⁉️ خودپذیری یعنی چه؟ یعنی اینکه یاد بگیریم خودمان را هرطور که هستیم بپذیریم و بدانیم هیچ انسانی در این دنیا وجود ندارد که هیچ عیب و […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ترفندهایی برای اینکه همیشه خودتان باشید! بیشتر بخوانید »

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈خود پذیری یعنی اینکه ما خودمان را به‌صورت کامل و همان طور که هستیم، میپذیریم. ما انسانها مجموعه ای از صفات مثبت و منفی هستیم. 🌱 خود پذیری باعث می شود که افراد افکار و احساسات را بدون انکار یا طفره رفتن قبول کنند. 🌸هر احساسی که سرکوب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟ بیشتر بخوانید »