✅ توجهتان را از اتفاقات بد بردارید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ توجهتان را از اتفاقات بد بردارید 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼 😎👈هر زمان که برخورد نامناسبی با شما میشود، از آن بگذرید، بر آن تمرکز نکنید. 🟡 آن رفتار نامناسب و توهین آمیز را مداوم در ذهنتان تکرار نکنید. در موردش فکر نکنید و راجع به آن صحبت نکنید. 🟣 به این دلیل که، چه شما به آن …

✅ توجهتان را از اتفاقات بد بردارید ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید