تفکر

✅ نیرومندترین و خلاق ترین نیرو در جهان

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نیرومندترین و خلاق ترین نیرو در جهان 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   🧚🏻 باور چیست؟ 😎👈 باور به زبان ساده همان ذهنیتی است که در ضمیر ناخودآگاه ما وجود دارد. 🌱 باور نوعی نمایش ذهنی از یک نگرش مثبت یا منفی در انجام امور مختلف است که به زبان ساده تر باور یعنی تکرار مداوم یک تفکر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نیرومندترین و خلاق ترین نیرو در جهان بیشتر بخوانید »

✅ مسئولیت پذیری یعنی چی؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مسئولیت پذیری یعنی چی؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 مسئولیت پذیری یعنی ما فهمیدیم که آن کار اشتباه است دیگه آن کار را تکرار نمیکنم. یعنی مسبب آن اشتباه من هستم و دیگر انجامش نمیدم. ⁉️ چرا باید مسئولیت پذیر باشیم؟ 😎👈 چون خالق و بوجود آورنده اتفاقات زندگی ام خودم هستم. ما باید این رو یاد

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مسئولیت پذیری یعنی چی؟ بیشتر بخوانید »

✅ چیکار کنم حالم همیشه خوب باشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ تفاوت بین فکر و تفکر 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 فکر مجموعه ای از ورودیهایی است که طریق دیدن، شنیدن و سایر حس هایتان در شما شکل گرفته است. 👌 فکر به مثابه اطلاعات و ذهن به مانند حافظه میماند که فکر درون ذهن قرار گرفته است. 👌 فکر ابعاد زمانی دارد یعنی می تواند فکر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چیکار کنم حالم همیشه خوب باشه؟ بیشتر بخوانید »