تبدیل ارزو به ثروت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎    4 گام برای تبدیل آرزو به ثروت:   💖💕💖💕💖💕💖💕💖💕💖💕💖💕   1. در ذهنتان میزان پولی را که آرزو دارید داشته باشید را مشخص کنید. کافی نیست که بگویید “من پول فراوانی می‌خواهم.” میزان دقیق را مشخص کنید (دلایل روانی برای این منظور وجود دارد). 🟣🔵🟢🟡🟠🔴⚫️⚪️🟤 2. تعیین کنید در ازای رسیدن به این …

تبدیل ارزو به ثروت ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید