مواردی که در پیری حتما به آن غبطه خواهید خورد

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔺مواردی که در پیری حتما به آن غبطه خواهید خورد 🔹یک ضرب المثل قدیمی هست که می‌‌گوید جوانی را جوان‌ها به هدر می‌‌دهند. شاید اگر بدانید پیرها به چه چیزهایی غبطه می‌‌خورند بتوانید بهتر جوانی کنید: چرا وقتی می‌توانستم سفر کنم، نکردم! چرا زبان دومی نیاموختم! چرا وقتم را به خاطر رابطه‌ای تمام شده تلف […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

مواردی که در پیری حتما به آن غبطه خواهید خورد بیشتر بخوانید »