✅ چطور شاد باشیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور شاد باشیم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ شادی چیست؟   😎👈 شادی، احساس نشاط، رضایت و عدم نگرانی و اضطراب است. 😎👈 معمولاً زمانی شادی را تجربه می‌کنیم که به اهداف رسیده ایم، مورد احترام قرار گرفته ایم، همه چی روی روال خودش است یا در حال تماشای یک مکان یا رویداد زیبا هستیم. شادی یک […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور شاد باشیم؟ بیشتر بخوانید »