بولت ژورنال

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  برنامه ریزی به روش بولت ژورنال📓   ❐بولت ژورنال چیه؟🌸🌪   بولت ژورنال یه دفتر برنامه ریزیِ کاملا شخصی هست که کارها ، اهداف و برنامه های ما را به شکلی خاص در خودش جای میدهد بولت ژورنال یک دفتر سادس که معمولا برای یک سال انتخاب میشود و صفحات ان بین ماه ها، […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

بولت ژورنال بیشتر بخوانید »