تنظیم اهرم ذهنی بر روی لذت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تنظیم اهرم ذهنی بر روی لذت 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ حالا چطوری اهرم رنج و لذت را به نفع خودم تغییرش بدم؟ 😎👈 ما باید هر کاری که برایمان اولویت هست را برای ذهنمان لذت تعریف کنیم. 😎👈 برای این کار یک لیستی تهیه کنید از فواید انجام کار مورد نظر و نتایجی که در آینده […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تنظیم اهرم ذهنی بر روی لذت بیشتر بخوانید »