✅ ترمزهای افزایش عزت نفس

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ترمزهای افزایش عزت نفس 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈زمانی که بخواهید ماشینی را به حرکت درآورید فقط لازم است پای شما روی پدال گاز باشد ولی زمانی که همزمان پای شما روی پدال گاز و ترمز باشد ماشین عملا حرکت خاصی نخواهد کرد. 🕴موانع افزایش عزت نفس مانند این است که پای خود را روی پدال ترمز […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ترمزهای افزایش عزت نفس بیشتر بخوانید »