میخواهم انسان بهتری شوم …

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

👌به یاد داشته باشید که:     به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی؛ اگر کتاب نخوانی؛ اگر به اصوات زندگی گوش نکنی؛ اگر از خودت قدردانی نکنی به آرامی آغاز به مردن می‌کنی.. زمانی که خودباوری را در خودت بکشی؛ وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند! به آرامی آغاز به مردن می‌کنی؛ …

میخواهم انسان بهتری شوم … ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید