گروه بین المللی عرشیان

مقصر کیست؟ استاد عرشیانفر میگه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اگه مثبت اندیش نیستی و از مثبت اندیشان لذت نمیبری… اگه بچه هات درسخون نیستن و همیشه در حال جنگن! اگه امروز توی قرض و بدهکاری تو خرخره رفتی … فکر میکنی مقصر کیه؟ هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون؟ آیا اونی که میدونه با اونی که نمیدونه باید یکسان باشه زندگی هاشون؟ چقد …

مقصر کیست؟ استاد عرشیانفر میگه ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید