افراد کاریزماتیک 2

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🤗😍واما بپردازیم به بررسی ادامه ویژگی های افراد کاریزماتیک   🔺 ویژگیهای افراد کاریزماتیک تیپ INFJ   🔸 تیپ شخصیتی (حامی INFJ ) که کمتر از یک درصد از جمعیت را تشکیل میدهند و (درون گرا ، شهودی، احساسی، قضاوت گر) هستند. 🔸 اغلب با افراد خوب رفتار می کنند، ولی از بودن در کنار آنها دوری […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

افراد کاریزماتیک 2 بیشتر بخوانید »