گروه بین المللی عرشیان

اعجاز کلمات از سید محمد عرشیانفر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

⚜️⁩ اعجاز کلمات ،با کلمات شوخی نکنید ❌ قدرت ذهن و متافیزیک 💯 چرا باید با کلمات شوخی نکنیم؟ استاد سید محمد عرشیانفر در این فایل صوتی به شما میگوید که چرا نباید با کلماتتون شوخی کنید، شوخی ای که باعث مرگ یکی از افراد در تاریخ شد …!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید