✅ آیا من همان «من» درون یا ذهنم هستم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا من همان «من» درون یا ذهنم هستم؟   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 نه ما نه ذهنمون هستیم و نه «من» درون بلکه ما خالق «من» مسئول هر بخش هستیم ما رئیس این قسمت ها هستیم. 🤏 وقتی یک نفر با ما صحبت میکنه و میگه چرا ماهی 100میلیون به دست نمیاری «من» مسئول پول […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا من همان «من» درون یا ذهنم هستم؟ بیشتر بخوانید »