تکرار

چرا فکر میکنید پول درآوردن سخت ترین کار دنیاست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

یکی از باورهای محدود کننده ای که اکثر افراد دارن اینه که: پول درآوردن سخت ترین کار دنیاست. ما اینطوری برنامه ریزی شدیم که باورهای فقیرکننده و محدودکننده مو تغییر دادم، زندگیم بهتر شد و اینها فقط زمانی بود که باورهامو تغییر دادم. همه ی زندگی شما باور های شماست، افراد بسیار کمی از شما […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

چرا فکر میکنید پول درآوردن سخت ترین کار دنیاست؟ بیشتر بخوانید »