فایل صوتی ارزش عزت نفس

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

استاد میگه که جایی باش که همیشه عزت نفستو محترم بشمارن، به فایل صوتی زیر گوش دهید: میگن عزت نفس یکی از بزرگترین نعمت هایی هست که باعث میشه آدم رو به مسیر درست حسابی منتقل کنه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

فایل صوتی ارزش عزت نفس بیشتر بخوانید »