فایل صوتی ارزش عزت نفس از استاد عرشیانفر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

استاد عرشیانفر میگه که جایی باش که همیشه عزت نفستو محترم بشمارن، به فایل صوتی زیر گوش دهید: میگن عزت نفس یکی از بزرگترین نعمت هایی هست که باعث میشه آدم رو به مسیر درست حسابی منتقل کنه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید