ارزشمند بودن

✅ احساس ارزش، لازمه ثروتمندی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس ارزش، لازمه ثروتمندی 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 قبل از اینکه پول بیاد باید احساس ارزش بکنی. 🦋 شما باید گل باشید تا پروانه سراغتون بیاد والا اگه چیز دیگه باشید مگس میاد سراغتون. 💎 قانون ثروت این است که:               🔮  در جهان هر چیز چیزی جذب کرد  🚶‍♂️  […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ احساس ارزش، لازمه ثروتمندی بیشتر بخوانید »

✅ اهمیت عزت نفس

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت عزت نفس 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 عزت نفس مانند یک جسم نامرئی است که شما آن را نه می بینید و نه لمس میکنید ولی بر احساسات شما بسیار تاثیر می گذارد. 🟡 شما نمی توانید صدا و حرفهای آن را بشنوید ولی زمانی که در خلوت خودتان با خودتان صحبت می کنید و یا

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اهمیت عزت نفس بیشتر بخوانید »

✅ مهمترین علتهای ترس ما از بی پولی چیه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مهمترین علتهای ترس ما از بی پولی چیه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 1️⃣ دیگران فکر می کنند من بی عرضه هستم (چون اطرافیان عرضه را در پولداری میبینند) 2️⃣ دیگر کسی مرا دوست نخواهد داشت (پس موضوع من ، پول نیست. از اینکه من را نخواهند میترسم) ⁉️ حالا چرا میترسیم ما را نخواهند؟ 😎👈 چون ملاک

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مهمترین علتهای ترس ما از بی پولی چیه؟ بیشتر بخوانید »