احساس بد

✅ چرا با اینکه توجه ام را روی خواسته ام است باز حالم بده؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا با اینکه توجه ام را روی خواسته ام است باز حالم بده؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 علتش این است که ظاهراً شما توجهتون روی خواسته اتان است اما حواستون هنوز درگیر چیزهایی است که شما را مضطرب و نگران میکند و این باعث شده شما حالتون بد باشه. ⁉️ راه حل چیست؟   👌 ما […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا با اینکه توجه ام را روی خواسته ام است باز حالم بده؟ بیشتر بخوانید »

✅ چرا اینقدر آدمهای اشتباهی وارد زندگی ام میشوند؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ مشکل در روابط 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 💈یک نفر مدام رابطه ها را خراب میکند. فرد دیگری مدام از رابطه پس زده میشه وجه اشتراک این دو ⚡️طردشدگی⚡️ است و این دو با این وجه اشتراک به هم نزدیک می شوند.   ⁉️ یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده! 😎👈 فردی رابطه هاش را خیلی زیاد خراب

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا اینقدر آدمهای اشتباهی وارد زندگی ام میشوند؟ بیشتر بخوانید »