✅ چطور کمبود و یا فراوانی را در ذهن خود جا می اندازیم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

آیا ما از پول خرج کردن میترسیم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 بله میترسیم چون برای ما کمبود پول را اثبات کردن نه فراوانی پول را. به این صورت که اگه خرجش کنی دیگه رفته و برنمیگرده بهت. ⁉️ این باور خودش رو کجا نشون میده؟ 💈 مثلاً می خواستی یک کاری رو شروع کنی ولی اولش کمی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطور کمبود و یا فراوانی را در ذهن خود جا می اندازیم؟ بیشتر بخوانید »