✅ آیا احساس ترس دشمن ماست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا احساس ترس دشمن ماست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 بستگی به این دارد که از ترس چگونه استفاده کنید. اگر از ترس به عنوان یک آگاهی دهنده استفاده کنید آن احساس یک دوست است اما اگر به این احساس به چشم یک مضطرب کننده نگاه کنیم، ترس دشمن شما میشود. ⁉️ چطوری با احساس ترس دوست […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آیا احساس ترس دشمن ماست؟ بیشتر بخوانید »