✅آزمون خودشناسی ثروت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ آزمون خودشناسی: نظر «من» پول شما در مورد ثروت چیست؟   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 شاید دوست داشته باشید بدانید «من» پول درون شما چطوری تنظیم شده. آزمون زیر را انجام بدید تا بفهمید نظر «من» پول شما در مورد ثروت چیست؟ 1️⃣ کاغذ و خودکار بردارید 2️⃣ عقاید و باورهایی که در مورد پول […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅آزمون خودشناسی ثروت بیشتر بخوانید »