فایل صوتی گره گشایی – استاد عرشیانفر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

خداوند دو عادت معنوی را در وجود شما تقویت کند: از خداوند توفیق بیداری در سحر ها را بخواهید. خدایا شیرینی یاد خودت را در کام جان ما جاری کن. هرکه شیرینی یاد خدا رو درک کند، نمیتواند از خداوند غافل شود انس و دوستی خداوند به هرکسی نصیب نمیشود، و این موهبتی است که …

فایل صوتی گره گشایی – استاد عرشیانفر ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید