چگونه افکارم را کنترل کنم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

♧ سرکوب فکر ♧   ✔️می‌توانید پنج دقیقه به هیچ وجه درباره خرس سفید فکر نکنید؟ به گمان‌تان آسان است؟ در اشتباه هستید! ۲۸ سال پیش پروفسور دانیال واگنر، روان‌شناسی از دانشگاه هاروارد برای نخستین بار این آزمایش را انجام داد و نتیجه شگفت‌انگیز بود. او به شرکت‌کننده‌ها گفت پنج دقیقه اکیدا به خرس سفید …

چگونه افکارم را کنترل کنم؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید