حسادت و راه های مقابله با آن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✨حسادت✨   📍حسادت، فرافکنی بیرونی ناامنی های درونی ماست.   🔖حسادت از این احساس ها بر می خیزد که ناخواستنی و زیادی هستیم، شایسته محبت نیستیم، به اندازه کافی خاص نیستیم یا این که می ترسیم چیزی را از دست بدهیم که متعلق به خود می دانستيم.   🔖حسادت، آتشی درونی ست که شعله های …

حسادت و راه های مقابله با آن ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید