✅ وقتی می خواهی فکرهای بزرگ و مثبت کنی چه چیزی مانع میشه؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ وقتی می خواهی فکرهای بزرگ و مثبت کنی چه چیزی مانع میشه؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 باورهای محدود کننده بزرگترین عامل جلوی فکرهای مثبت و بزرگ شما هستند. و برای از بین بردن باورها باید آنها را شناسایی کرد و بهترین راه برای بیرون کشیدن باورهای محدودکننده این است که یک جمله خلاف واقعیت زندگیت الانتان […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ وقتی می خواهی فکرهای بزرگ و مثبت کنی چه چیزی مانع میشه؟ بیشتر بخوانید »