✅ همه چیز حتی ما از انرژی هستیم

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ همه چیز حتی ما از انرژی هستیم 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ماهیت هستی از انرژی تشکیل شده است. 😎👈 همه ما از یک جنس و آن هم انرژی هستیم. 😎👈 ارتعاشات مختلف انرژی به تنوع در هستی تبدیل می شود. 😎👈 من، شما، میز، صندلی، ساعت و … همه از انرژی تشکیل شده اند. گاز، مایع […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ همه چیز حتی ما از انرژی هستیم بیشتر بخوانید »