✅ تغییر کن تا بدست آوری

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تغییر کن تا بدست آوری 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 وقتی چیزهای بزرگتری میخواهید، شما باید تبدیل به انسان بزرگتری شوید. 🌱 برای تغییر چیزهای اطرافتان، ابتدا شما باید تغییر نمایید. 🌿 برای بهتر شدن چیزهای اطرافتان، شما باید بهتر شوید. 🎄 برای بهبود وضعیت و چیزها، شما باید بهبود پیدا کنید. 🌪 اگر رشد نمایید، همه […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تغییر کن تا بدست آوری بیشتر بخوانید »