✅ قدرت جمله «من هستم»

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت جمله «من هستم» 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈«من هستم» هایی که بر زبان می آورید، می‌تواند باعث موفقیت یا شکست شما شود. 💈 متأسفانه ما همیشه مرتکب اشتباه می‌شویم و از «عبارات منفی» استفاده می‌کنیم. 🟡 در آینه نگاه می‌کنیم و با ناراحتی سرِ خود را تکان می‌دهیم و می‌گوییم: «من بسیار پیر هستم». 🔴 بعضی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قدرت جمله «من هستم» بیشتر بخوانید »