✅ چرا با اینکه توجه ام را روی خواسته ام است باز حالم بده؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا با اینکه توجه ام را روی خواسته ام است باز حالم بده؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 علتش این است که ظاهراً شما توجهتون روی خواسته اتان است اما حواستون هنوز درگیر چیزهایی است که شما را مضطرب و نگران میکند و این باعث شده شما حالتون بد باشه. ⁉️ راه حل چیست؟   👌 ما …

✅ چرا با اینکه توجه ام را روی خواسته ام است باز حالم بده؟ ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید