✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈خود پذیری یعنی اینکه ما خودمان را به‌صورت کامل و همان طور که هستیم، میپذیریم. ما انسانها مجموعه ای از صفات مثبت و منفی هستیم. 🌱 خود پذیری باعث می شود که افراد افکار و احساسات را بدون انکار یا طفره رفتن قبول کنند. 🌸هر احساسی که سرکوب […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خودپذیری یا پذیرش خود چیست؟ بیشتر بخوانید »