✅ خدای‌ جذابیت  باش

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدای‌ جذابیت  باش 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈حتما با افرادی برخورد کرده‌اید که نحوه‌ی حرف‌زدن یا برخوردشان در جمع همه را شیفته و میخکوب کرده  و همان دم آرزو کرده‌اید که کاش شما هم از این نوع جذابیت رفتاری داشتید. 🟡  در حقیقت جذابیت‌ رفتاری مجموعه‌ای از توانایی‌ها شامل ارتباط برقرار‌ کردن، شوخ‌ طبعی و اعتماد‌ به‌ […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ خدای‌ جذابیت  باش بیشتر بخوانید »