سرنوشت

✅ ثروت را به آرزو نمیدهند!

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ ثروت را به آرزو نمیدهند! 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ آیا داشتن ثروت به تلاش بسیار زیاد است؟ 😎👈 خیر، نه لزوما…! ⁉️ آیا وقتی من آرزوی چیزی و یا کسی را دارم؛ حتما به آن می رسم؟ 😎👈 خیر، نه لزوما…! 😎👈پس چه چیزی باعث می شود یک کارمند با حقوق ماهی 8 میلیون تومان یک …

✅ ثروت را به آرزو نمیدهند! ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ راز موفقیت از نظر سقراط

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ راز موفقیت از نظر سقراط 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 مرد جواني از سقراط پرسید: رمز موفقيت چیست؟ 😎👈سقراط در جواب به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزديکي رودخانه بيايد. 🟡 فردا هر دو نزدیک رودخانه حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. 🟣 وقتي وارد رودخانه شدند …

✅ راز موفقیت از نظر سقراط ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید