غر زدن ممنوع از استاد عرشیانفر

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تو زندگیت چقد سختگیری؟ هرچی بیشتر نق میزنی و سخت میگیری به خود و دیگران، داری از جاده ی زندگی دور میشی … توی زندگی چقد به داشته هات نگاه میکنی و شکرگذاری میکنی؟ همونقد داری مسیرو درست میری. آیا دوست داری وارد زندگی جدید شی؟ آیا دوست داری مسیر زندگیت عوض شه!؟ استاد عرشیانفر …

غر زدن ممنوع از استاد عرشیانفر ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید