افراد حساس HSP

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✨ آیا شما فردی بسیار حساس هستید؟ (HSP)   🌝 هر نوع خشونت یا ظلمی شمارا شدیداً منزجر می‌کند.   🌚 بیشتر از بقیه‌ی آدم‌ها احساسات دیگران را درک می‌کنید.   🌝 شما به تنهایی نیاز دارید.   🌚 واکنش‌هایتان عجیب و گاهاً اغراق‌آمیز است.   🌝 عمیق فکر می‌کنید.   🌚 تحمل‌تان دربرابر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

افراد حساس HSP بیشتر بخوانید »