روانشناسی حیوانات

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  🔰روانشناس حیوانات کیست⁉️ {روانشناس حیوانات، متخصصی است که در زمینهٔ زیست‌شناسی و رفتار حیوانات مطالعه نموده و آموزش دیده است؛ تا بتواند به طور کارآمد و علمی با حیوانات کار کند. روان‌شناس حیوانات به مطالعه و پژوهش روی رفتار حیوانات، فرآیندهای شناختی، تاریخچهٔ فیلوژنتیک ، مفاهیم انطباقی و رشد آنان به منظور تشخیص اختلالات …

روانشناسی حیوانات ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید