✅ در لحظه خوشبخت باشید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ در لحظه خوشبخت باشید 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هرروز بدنبال مواردی بگردید که فراموش کردید اما بودنشان در شما حس خوشبختی ایجاد میکند، 😎👈 بعضی چیزها را نمیتوان با هیچ چیزی جایگزین نمود اما ما آنقدر مشغول اندیشیدن به فکرهای بیهوده، نداشته ها و حسرتهای زندگیمان هستیم که یادمان رفته است که در همین لحظه هم […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ در لحظه خوشبخت باشید بیشتر بخوانید »