تغییر یا تحمل درد؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔔 تغییر یا تحمل درد؟!   👠 مدت‌ها پیش، یک جفت کفش خریدم که کوچک بود و پاهایم را اذیت می‌کرد. به گمانم موقع خرید زیبایی‌شان از رنجِ پوشیدن‌شان برایم مهم‌تر بود!   🧍🏻‍♀یک روز صبح که برای پیاده‌روی پوشیدم‌شان.  هنوز ۱۰۰ قدم از خانه دور نشده بودم که فهمیدم راه رفتن با آن ها […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تغییر یا تحمل درد؟ بیشتر بخوانید »