✅ چرا وقتی دعا میکنیم، خدا مستقیماً خود خواسته را به ما نمیدهد؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا وقتی دعا میکنیم، خدا مستقیماً خود خواسته را به ما نمیدهد؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 ماهیت کار خداوند به گونه ای است که ماهی به ما نمیدهد بلکه به ما ماهی گیری یاد می دهد. وقتی از خدا چیزی را میخواهیم، خداوند خود آن خواسته را به ما نمیدهد بلکه شخصیت بدست آوردن آن خواسته […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا وقتی دعا میکنیم، خدا مستقیماً خود خواسته را به ما نمیدهد؟ بیشتر بخوانید »