✅ راز موفقیت از نظر سقراط

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ راز موفقیت از نظر سقراط 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 مرد جواني از سقراط پرسید: رمز موفقيت چیست؟ 😎👈سقراط در جواب به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزديکي رودخانه بيايد. 🟡 فردا هر دو نزدیک رودخانه حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. 🟣 وقتي وارد رودخانه شدند […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ راز موفقیت از نظر سقراط بیشتر بخوانید »