قانون رهایی در قرآن

قانون رهایی چیست؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

😎👈 بعضی از مسائل در زندگی هستند که ما فکر میکنیم که ما به آنها کنترل داریم ولی در واقعیت ما هیچ کنترلی به آنها نداریم پس بهتر است آن مسائل را که توهم کنترل داریم را رها کنیم و بهش فکر نکنیم. مثل چی؟ مانند مرور خاطرات گذشته. ببخشید شما تو کدوم بخشش کنترل […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

قانون رهایی چیست؟ بیشتر بخوانید »