تو ندار نیستی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

قیمت نبضت چقد؟ قیمت زنده بودنت چند؟ فکر میکنی بدبختی؟ باید بدونی دارایی فقط املاک و سهامت نیست… از بچگی بهت یاد ندادن که دارایی یعنی سلامتی، ضربان قلبت و …! از امروز یاد بگیر برای چیزایی که داری خدار رو شکر کنی…! فایل زیر از استاد باهم گوش میکنیم:

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تو ندار نیستی بیشتر بخوانید »