تمرکز روی خواسته ها از استاد عباسمنش

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

یکی از کارهایی که غیر نوشتن به من کمک میکنه توجهمو جمع کنم، صحبت کردنه. اصلا نمیتونم صحبت نکنم درباره خواسته هام و زیبایی ها. با کلام به توجه قدرت میدیم…! با کسی صحبت میکنم یا با خودم صحبت میکنم قانون اینه و باید اینو تمرین کنید و باید جزئی از زندگی شما بشه. استاد …

تمرکز روی خواسته ها از استاد عباسمنش ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید