تبدیل میل جنسی به ثروت

چگونه میل جنسی را به ثروت تبدیل کنیم؟ 4

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸   🔵 چگونه میل جنسی را به ثروت تبدیل کنیم؟     ⚪️ قسمت چهارم     📍🤔 ده محرک ذهن   ذهن انسان نسبت به محرک واکنش نشان می دهد . به کمک این محرک پشتکار ، تصور خلاق ، میل شدید و غیره در انسان ایجاد می شود. محرکهایی که ذهن انسان …

چگونه میل جنسی را به ثروت تبدیل کنیم؟ 4 ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

چگونه میل جنسی را به ثروت تبدیل کنیم؟ 1

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔵 چگونه میل جنسی را به ثروت تبدیل کنیم؟     ⚪️ قسمت اول   📍✨️منظور ما از کیمیاگری تغییر دادن یا انتقال یک عنصر یا یک شکل انرژی به شکلی دیگر است. 📍✨️احساس جنسی ذهنیت خاصی را ایجاد می کند. 😎👌این ذهنیت را به دلیل جهل ، اغلب با توجه به جنبه فیزیکی آن …

چگونه میل جنسی را به ثروت تبدیل کنیم؟ 1 ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید